Instalații de cogenerare (CHP)

Sfaturi complete și suport individual

Orice proiect de cogenerare de succes realizat prin intermediul K & W Drive Systems începe de la sfaturi competente. Analizăm circumstanțele specifice fiecărui client și redactăm un simplu studiu de fezabilitate economic în avans. După o vizită în teren, clientul primește o cotație de preț personalizată. De multe ori este folositor să se viziteze instalații similare cu scop de referință pentru a avea o idee mai clară asupra posibilităților de implementare. La cerere, vă vom oferi asistență și pentru procedurile de aprobare.

 

De la planificare la punerea în aplicare

Noi proiectăm integrarea instalației de cogenerare (CHP) conform dorințelor individuale ale clientului și conform circumstanțelor locale în cauză, implementând și proiectarea la cererea clientului. Ulterior se realizează punerea în funcțiune din punct de vedere tehnic și instruirea personalului operator, fie de către K & W Drive Systems fie de către fabricantul CHP însuși. Instruirea și mentenanța în conformitate cu graficul de mentenanță al fabricantului de către companii certificate de fabricant (cum ar fi K & W Drive Systems) sunt cerințe prealabile absolut necesare pentru toate solicitările de garanție adresate fabricantului.